Potato Skins

Potato Skins

Bacon, scallions, tomatoes, sour cream & mixed cheese

price
$11